Basisvaart is te bereiken op 0186-700205

De naam Basisvaart is niet zomaar gekozen. Basisvaart is gebaseerd op het woord ‘basisvaardigheden’. Basisvaardigheden staan aan de basis van de ontwikkeling van ieder mens. Lezen en schrijven zijn voorbeelden van vaardigheden die je nodig hebt om verder te komen in het leven en zijn heel bepalend voor je verdere (school)loopbaan. Wanneer deze basisvaardigheden onvoldoende beheerst worden heeft dit invloed op heel je ‘zijn’. Samen met ouders en school willen we in kaart brengen welke vaardigheden aandacht nodig hebben. Samen kunnen we het verschil maken en brengen we weer vaart in ontwikkeling.

Basisvaart is ingeschreven bij het NKD (Nederlands Kwaliteitsregister Dyslexie) en heeft contracten voor vergoede dyslexiezorg met de volgende gemeenten; Alblasserdam, Dordrecht,Gorinchem,Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Hoeksche Waard, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht.

OVER ONS

Basisvaart is opgericht door Monique Meulenkamp en Gertrude Punt-Stoopendaal. Gertrude en Monique zijn van origine opgeleid als logopedist en hebben zich gespecialiseerd in het behandelen van lees- en spellingsproblemen en ernstige dyslexie. Zij hebben vele jaren ervaring in de begeleiding van kinderen met dyslexie. Samen met het team van orthopedagogen en logopedisten staan ze garant voor kwalitatief goede zorg waarbij maatwerk voorop staat. Basisvaart maakt onderdeel uit van Studievaart B.V. Evenals Spreekvaart Logopedie en Televaart Logopedie (online logopedie).

Bij Studievaart kunt u terecht voor huiswerkbegeleiding, individuele bijles, een cursus Leren Leren of individuele taaltrajecten.

Wees welkom voor meer informatie op www.studievaart.nl

Dyslexie

Wat is dyslexie
Dyslexie is een stoornis in het leren lezen en/of spellen. De meeste kinderen leren lezen en schrijven als bijna vanzelf. Wanneer er goed onderwijs wordt gegeven zullen de meeste kinderen halverwege groep 3 al eenvoudige boekjes kunnen lezen en hier plezier aan ontlenen.
Bij sommige kinderen gaat het leren lezen echter niet vanzelf en ondanks goed onderwijsaanbod en veelvuldig oefenen leidt dit niet tot betere resultaten.
Dyslexie kan de verdere ontwikkeling op school belemmeren, maar ook het zelfbeeld negatief beïnvloeden.

Dyslexie heeft niets te maken met intelligentie, de meeste kinderen met dyslexie hebben een gemiddelde intelligentie.

De precieze oorzaak van dyslexie is nog steeds niet bekend. Wel weten we dat het hersengebied waar klanken aan letters worden gekoppeld, te zwak is aangelegd of moeilijk bereikbaar is. Daarnaast verloopt de taalverwerking vaak anders.

Al in groep 2 zijn er signalen die kunnen wijzen op dyslexie. Bijvoorbeeld moeite met het onthouden van kleuren, namen en het leren van letters. Het “hakken en plakken” van klanken tot woorden verloopt ook vaak moeizaam. Erfelijkheid speelt vaak een belangrijke rol bij dyslexie. Wanneer één ouder dyslexie heeft, dan is de kans groot (ongeveer 50%) dat het kind ook dyslexie heeft.

DYSLEXIEONDERZOEK

Bij een vermoeden van dyslexie, wordt er altijd gekeken naar de schoolresultaten van het kind.
Het is belangrijk om te realiseren dat er onderscheid wordt gemaakt tussen dyslexie en ernstige dyslexie (ED). Bij dyslexie gaat het in het algemeen over ernstige problemen met lezen en spellen. Ernstige Dyslexie (ED) is een term die gebruikt wordt voor vergoede dyslexiezorg. Een deel van de kinderen met dyslexie komt in aanmerking voor deze zogenaamde ED-vergoeding. Voor deze kinderen wordt het onderzoek en de behandeling betaald door de gemeente.

In het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 3.0 is vastgelegd wat de criteria zijn om in aanmerking te komen voor vergoede zorg. U kunt hier over lezen op www.dyslexiecentraal.nl

Het dyslexieonderzoek wordt altijd voorafgegaan door een intakegesprek. Aan de hand van de hulpvraag en de schoolresultaten wordt het onderzoek gestart. Dit onderzoek bestaat uit een intelligentieonderzoek en een onderzoek naar het niveau van het technisch lezen en het spellen. Daarnaast worden de voorwaarden om tot lezen en spellen te komen onderzocht.
De resultaten worden aan de hand van een verslag met u als ouders besproken. In overleg wordt een behandeltraject voorgesteld.

Als er bij uw zoon of dochter inderdaad sprake is van dyslexie, geven wij een dyslexieverklaring af. Uw kind komt dan in aanmerking voor compenserende maatregelen op school, zoals het gebruik van hulpmiddelen (bijvoorbeeld voorleessoftware of een leesliniaal) of extra tijd bij het eindexamen.

PSYCHOLOGISCH ONDERZOEK

Wanneer u als ouders een vraag heeft over de ontwikkeling en/of het gedrag van uw kind kunt u bij Basisvaart terecht voor een psychologisch onderzoek.
Een psychologisch onderzoek begint altijd met een uitgebreid intakegesprek met u als ouders. Tijdens dit gesprek vormt de onderzoeker zich een beeld van de sterke en minder sterke kanten van uw kind.
Vervolgens wordt er in overleg een plan opgesteld om zo goed mogelijk de problematiek in beeld te brengen. Zo kan de onderzoeker psychologische tests afnemen en/of vindt er een observatie plaats. Aanvullend kan de onderzoeker u vragen om een aantal vragenlijsten in te vullen.

Uitleg intelligentieonderzoek (IQ onderzoek)
Het begrip intelligentie heeft vele facetten. Tijdens een IQ onderzoek wordt er in kaart gebracht wat iemand allemaal weet en hoe iemand in staat is problemen te analyseren en op te lossen. Intelligentie is één van de belangrijke voorspellers van schoolprestaties maar zeker niet de enige. Factoren die eveneens zwaar meewegen zijn de werkhouding (zoals inzet en motivatieaspecten), de wijze van informatieverwerking (denk- en leerstrategieën), de concentratie, taakspanne, en emotionele factoren, zoals bijvoorbeeld faalangst.
Na afname van een IQ onderzoek heeft de onderzoeker een beeld van de sterke kanten van het kind en is het ook duidelijk met welke vaardigheden het kind misschien meer moeite heeft.

"Basisvaart brengt vaart in ontwikkeling"

Basisvaart

Bereikbaarheid

Voor het maken en afzeggen van afspraken is de praktijk telefonisch bereikbaar op telefoonnummer: 0186-700205
Maandag / dinsdag / woensdag / donderdag / vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur. U kunt ook (tijdig) een bericht achterlaten op de voice-mail. Er is ook behandeling in de avond of op zaterdag mogelijk. Voor vragen kunt u ons ook bereiken op info@basisvaart.nl.

Vestigingen

Hoofdkantoor

  • Basisvaart
   Einsteinstraat 4
   3281 NJ NUMANSDORP

Nevenvestiging

  • Basisvaart
   Koninginneweg 60
   3331 CG Zwijndrecht
  • Basisvaart
   Het Numans-Dorps-Huis
   Buttervliet 1
   3281 LK Numansdorp

KLACHTEN
Het kan zijn dat u onverhoopt niet tevreden bent met de aanpak of werkwijze van de behandelaar van Basisvaart. Bespreek dit altijd eerst met de behandelaar zelf of leg het probleem schriftelijk voor aan Basisvaart, Einsteinstraat 4, 3281 NJ Numansdorp.

Basisvaart beschikt over een klachtenreglement en een klachtencommissie als bedoeld in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

De werkwijze van de klachtencommissie en de behandeling van geschillen is neergelegd in een reglement. Dit reglement is beschikbaar op aanvraag.

Alle klachten zullen conform dit reglement worden behandeld.

PRIVACYREGLEMENT
Wij vinden het belangrijk dat de privacy van onze patiënten goed is geborgd. Voor ons privacyreglement klik hier.

BEHANDELVOORWAARDEN
U kunt onze behandelvoorwaarden hier vinden.

ALGEMENE VOORWAARDEN
U kunt onze algemene voorwaarden hier vinden.